Půjčky pro nezaměstnané

25.03.2015 22:52

Půjčky pro nezaměstnané jsou v dnešní době, vzhledem ke skutečnostem na trhu práce, stále vyhledávanějším a žádanějším produktem. Tento fakt je především dán tím, že je mnoho lidí bez práce. Tento problém může bohužel potkat každého z nás, kohokoliv z Vašeho okolí.  

 

Vzhledem k tomu, že i tací lidé mají zájem o finanční produkty stejně tak jako lidé, kteří zaměstnání mají, finanční politika přišla na trh s typem půjček, které myslí právě na nezaměstnané. 

Kde si můžete zažádat o půjčky pro nezaměstnané?

 

Klienti bez práce ve finanční tísni a bez příjmu se většinou se žádostí obracejí na bankovní instituce, kde však jejich žádost je záhy v prvních krocích zamítnuta. Pro bankovního věřitele totiž takový žadatelé představují značné riziko, a proto se brání jim požadované peníze vypůjčit a žádost téměř pokaždé rychle zamítnou. Pak takovým klientům nezbývá nic jiného, než aby se se svým požadavkem obrátili na nějakou z nebankovních institucí, které pro takové klienty bez práce půjčky nabízejí a mají pochopení.

 

Takovéto úvěrové produkty ale ve většině případů jsou nabízeny s vyšší úrokovou sazbou, než které jsou nám schopni dát u jiných bankovních druhů půjček. Důvodem je právě skutečnost, že nezaměstnaný žadatel bez příjmu není schopný dokázat dostatečnou bonitu pro splácení půjčky.

 

Nebankovní ústavy ve většině případů poskytují své produkty úplně všem klientům bez vyjímek, tudíž i pro nezaměstnané.  I přes tento fakt je ale nutné, aby žadatel poskytl o sobě několik informací, jako je jméno, příjmení, adresu a také výši půjčky, o jakou má zhruba zájem. Mezi tyto údaje nepatří potvrzení o příjmu, ani jiné zbytečné náležitosti, které klienta zbytečně časově zatěžují.

 

Vzhledem tomu, že žadatelé nemají stálý plat, který mohou písemně prokázat, je po nich dožadováno většinou ručení majetkem nebo ručení třetí osobou.  Při vyšších půjčkách klienti většinou používají jako zástavu svůj byt nebo automobil.

 

Vyjednání tohoto typu půjčky pro nezaměstnané je téměř okamžitou záležitostí a nevyžaduje větší  úsilí. Zájemce sepíše pouze stručnou žádost, odešle jí ke zpracování a vyčká několik málo minut na vyjádření, zda mu byla půjčka schválená.