Půjčky pro podnikatele. Vyplatí se?

15.11.2013 21:40

Jste začínající podnikatel? Nemáte dostatek finančních prostředků a žádáte bankovní sektor o půjčku? Na úplném začátku byste mohli narazit na zásadní problém. Banka Vám nebude chtít poskytnout úvěr. Nejdříve musíte doložit veškeré potřebné dokumenty k žádosti, jako jsou doklady totožnosti, dokumenty opravňující k podnikání, doklady k zajištění úvěru, potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti apod. Poté banka důkladně zhodnotí předložený podnikatelský záměr. U podnikatelů na svém startu tady často narazí a banka šance záměru smete ze stolu.

Jako začátečníci v oboru podnikání můžete v současnosti využít formy různých kontokorentů. Ty stabilně nabízí GE Money bank nebo Česká spořitelna. Ovšem počítejte s tím, že stanovený limit zde nepřekročí pouze pár desítek tisíc korun.

Pokud už podnikáte delší dobu, můžete se dostat i k zajímavým půjčkám. Podnikatelské úvěry jsou jednoznačně výhodnější než klasické spotřebitelské. Úrok se zde pohybuje od 4-13%. Limit není nijak stanoven, takže po individuálním posouzení konkrétní žádosti není problém dostat úvěr i na miliardy korun.

Nespornou výhodou je, že jako podnikatel se dostanete k lepším penězům než jako soukromá osoba. Sazbu si můžete domluvit jak fixní tak pohyblivou a veškeré zaplacené úroky si uplatníte jako výdaj z podnikání.

Podle posledním průzkumu se potvrdilo, že v nemalé výhodě jsou zaběhnutí podnikatelé, kteří mají odpovídající zkušenosti v oboru, uzavřené smlouvy a do podnikání již vložili vlastní prostředky. Jednoduše řečeno: Banka více důvěřuje lidem, kteří si nehodlají půjčit bezhlavě na všechno, ale ukázali záruku z vlastních prostředků. K žádosti se pak dokládají účetní závěrky, kopie přiznání daní z příjmu, výsledovky i rozvahy. Všechny dokumenty banka individuálně posuzuje a rozhoduje o poskytnutí úvěru.