Změny v určování nájemného

12.12.2013 15:28

Středeční jednání vlády přináší změny. Původně navrhovaná možnost určení výše nájemného podle cenových map, vláda zamítla. Postup pro zjištění srovnatelného nájmu tak stanoví prováděcí předpis ministerstva pro místní rozvoj k novému občanskému zákoníku, který od ledna 2014 vstoupí v platnost. Z jakého důvodu vláda zamítla systém cenových map, zatím není jasné, ale podle informací se ministři obávali problémů z nejednotné metodiky pro jejich vytvoření. Každá konkrétní obec by se k vyměřování mohla stavět jiným způsobem.

 

Základním předpokladem pro stanovení výše nájemného stále zůstane vzájemná dohoda obou stran. Pokud k takovému ujednání nedojde, přichází v úvahu dvě možnosti. Částka může být stanovena podle obvyklého nájemného tří jiných srovnatelných bytů. Druhou možností je vyžádání posudku soudního znalce. Jestli ani tak k vzájemné dohodě a podpisu nájemní smlouvy nedojde, nový občanský zákoník umožní obrátit se na příslušný soud, který částku stanoví.

Uvidíme, jakým způsobem se změny odrazí v chování lidí a domácností. Rozhodování mezi nájmem a zařízením hypotečního úvěru pro vlastní bydlení se týká mnoha lidí, především mladší generace. Začínající páry zakládající rodinu se pod tíhu dluhů a půjček dostat nechtějí. Často tak volí variantu nájemného smluvního vztahu, který v případě finanční nouze mohou rozvázat.